TalálmányFejlesztésVállalkozásInnovációKutatás TOP100

KREATIVITÁS, FENNTARTHATÓSÁG, ÜZLET

Kiadványok

Kiadványok

100 Magyar Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Energia és Klíma Innováció

100 Magyar Energia és Klíma Innováció

MEGJELENT!

100 Magyar Egészség Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Agrár Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Sport Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Energia és Klíma Innováció

100 Magyar Energia és Klíma Innováció

MEGJELENT!

100 Magyar Egészség Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Agrár Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

100 Magyar Sport Innováció

ELŐKÉSZÜLETBEN

A 100 Magyar Digitális Fejlesztés 2021

100 Magyar találmány – idézetek

Azok a vállalkozók, akikkel ennek a kiadványnak a lapjain találkozhatunk, már sikeresen megvalósították a saját ígéretes ötletüket. Kívánom, hogy a 100 legérdekesebb magyar innováció szolgáljon példaként mindannyiunknak, és adjon inspirációt ahhoz, hogy a lehető legtöbben erre az útra lépjünk. Mert az innováció mindenkié!

Dr. Birkner ZoltánDr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Ahogyan azt Jules Verne, a „képzelet varázslója” írta egy különleges utazásról szóló művében: „Amit az egyik ember el tud képzelni, egy másik egy nap megvalósítja.” Azok az emberek, kiváló kutatók, fejlesztők és eredményes gazdasági társaságok, akik és amelyek e kiadványban szerepelnek, ilyen megvalósítók. Nagy hatalommal rendelkező csoport. Hiszen ők azok, akik tudásukkal, munkájukkal és elkötelezettségükkel nemcsak jelentős szerepet vállalnak a világ fejlődésében, de katalizátorként is szolgálnak Magyarország gazdaságában.

Lepsényi IstvánLepsényi István, a VALOR HUNGARIAE Zrt. vezérigazgatója

Az innovációnak még a kilencvenes évek elején meghatározott alapelvei a mai napig érvényesek. A kifejezés maga több mint 100 éves, Gábor Dénes már 1969-ben megfogalmazta a lényegét! Ma már a hétköznapi szóhasználat része, ugyanakkor csak most – néhány éve – tartunk ott, hogy a törekvések teljesen beértek, az innováció a gazdaság meghatározó erejévé válik. Az innovációs teljesítmények létrehozásának útjában ma Magyarországon nem látok akadályokat, mert finanszírozási lehetőség, kockázati tőke van, sőt, túlkínálat van ezekben a forrásokban. Sokkal inkább az ambíció és a motiváció kevés. A motivációt segíthetik az olyan kiadványok is, mint a 100 magyar találmány és fejlesztés!

Dr. Pakucs János, a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke

A rendkívül izgalmas tartalmú kiadványt ajánlom mindenkinek, aki naprakész szeretne maradni a hazai cégek legérdekesebbnek bizonyuló innovációs törekvéseiben. A kiadványban is szereplő, rendkívül széles palettát lefedő innovatív megoldások, a folyamatos megújulni akarás, a minél magasabb hatékonyság elérése érdekében tett erőfeszítések a legfőbb letéteményesei Magyarország fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésének, versenyképessége megőrzésének. A kiadványban szereplő innovatív megoldások hiszem, hogy további innovatív gondolkodást, innovációt ösztönöznek, generálnak, ezért is remélem, hogy minél szélesebb körhöz eljutnak

Dr. Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham Hungary) elnöke

Egy olyan kiadványt tart a kezében az olvasó, mely megjeleníti a magyar innovácó igen széles rétegét, számos tudományágat felvonultat, már a címeket olvasva is inspirációt ad a kötet az egyes beszámolók részletes tanulmányozására. Mindenki megtalálja ebben a munkában azokat az innovációkat, mely saját érdeklődési területének megfelelnek, függetlenül attól, hogy a nyelvtudomány, a mezőgazdaság, az orvoslás, netalán az űrkutatás a kedvence. Ugyanakkor arra is ösztönöz, hogy azokat a beszámolókat is elolvassuk, melyek kevésbé érdekesek számunkra, hiszen ezek is sziporkázó ötleteket vonultatnak fel, melyek minden bizonnyal elnyerik a kíváncsi olvasó érdeklődését. Ajánlom a kötetet mindenkinek, akit megérint a technika, az innováció fejlődése, de azoknak is akiket nem, mert ez a munka nekik is minden bizonnyal megfelelő inspirációt adhat arra, hogy megismerjék hazánk innovátorainak legújabb eredményeit.”

Ulbert István, egyetemi tanár, az MTA doktora, általános orvos és villamosmérnök, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, valamint Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Huszonnyolc évesen, Friedrich Wöhler paradigmaváltó kísérlettel bizonyította, hogy szerves vegyület mesterségesen is előállítható, nem csupán élő szervezet termeli, ami 1828-ig az elfogadott tudományos álláspontot képviselte. Mindössze 18 éves korában Mark Elliot Zuckerberg már működtette a Facebook közösségi oldal korai változatát. A digitális világban született fiatalok, az úgynevezett Z-nemzedék alkotói tehetsége rendkívül korán megnyilvánulhat. Ezért érdemes és ezért kell az innovációs szellemet az iskolákba bevinni. A 100 magyar találmány és fejlesztés 2020 kötetének tematikája rendkívül átfogó, az agrárinnovációtól a mérnöki találmányokig, az orvosi eszközöktől a legizgalmasabb applikációkig. A kiadvány igényes, a találmányok bemutatása könnyen érthető, ezáltal akár tankönyvnek is alkalmas lehetne, az innováció gyakorlati és társadalmi szerepének oktatására. Ajánlom minél több iskola könyvtárába.”

Dr. Lőwy Dániel, a VALOR HUNGARIAE Zrt. tudományos igazgatója

In-novare – Innováció. Latin eredetű kifejezés, nem az új világ terméke. Ebből adódóan a megújulás, az új technológiák, az újító szellemiség megjelenése gyakorlatilag egyidős az emberiséggel. S emögött egy végtelenül egyszerű lélektani folyamat áll; jelesül az alkotásra, az újraalkotásra, s a jobb alkotásra irányuló belső indíttatás. A 100 magyar találmány és fejlesztés 2020 című kiadvány olyan nagyszerű sikereket mutat be, mely tökéletes példája annak, amikor a játszó, tapasztaló emberből alkotó, újraalkotó és újjá alkotó ember születik. Így lesz a homo ludens-ből homo faber.
Ajánlom e hasznos, további gondolkodásra ösztönző kiadványt mindenkinek, aki motiválódna, elgondolkodna vagy egyszerűen csak büszke lenne a magyar sikerekre.”

Harsányi Gábor, a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó Kft. ügyvezetője, tulajdonosa
A tudományos kutatás empirikus, tapasztalatból eredő ismeret, tudás, módszer, mégis legfontosabb pillére a hit. Hogy a kutató hisz abban amit létrehoz. Arra törekszik, hogy elméletének valós alapokra épülő eredményét mutassa meg a világnak. Ahogy a kutatók hisznek abban amit létrehoznak, mi ugyanígy hiszünk abban amit névadónk, Bay Zoltán magyar fizikus fogalmazott meg egykor; „Az emberi kultúrának a tudomány az alapja, ezért kell a legszélesebb körben terjeszteni.” A 100 magyar találmány és fejlesztés c. kiadványnak köszönhetően betekintést kaphatunk a Magyarországon folyó kutatási eredményekbe számtalan területet lefedve, és mindezt egy tömbbe sűrítve. Kívánjuk, hogy mintaként szolgáljon a kutatóknak és a tudományra nyitott olvasóknak egyaránt e gyűjtemény.”
Dr. Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója
Íme a 2020-as év termése, a 100 legjobb magyar találmány! Jó látni, hogy idén mennyi izgalmas fiatal startup is bekerülhetett! Nagy örömünkre évről évre többen vannak! Valóban köszönetet érdemelnek e különleges kiadvány megalkotói, mert segítségükkel nemcsak a világ legjelentősebb innovációs rendezvényein, hanem itthon is be tudnak mutatkozni ezek a fejlesztések. A járvány kapcsán a digitális megoldások felértékelődtek mind a családok, mind a vállalkozások, mind az önkormányzatok számára. E könyvben találunk angol nyelvtanulást segítő játékot, családi közös bankolást lehetővé tevő applikációt, vagy egy kificamodott bokát gyógyító öntanuló hőterápiás eszközt ugyanúgy, mint a vállalkozások pénzügyeit támogató okos faktoring megoldást, s még számos kitűnő fejlesztést! Keressék meg bátran őket, hisz nemcsak ötletekről van szó, hanem a mindennapjainkat segítő termékekről.
Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke