Pomázi Gyula

Pomázi Gyula

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

100 magyar találmány és fejlesztés 2021

A 100 magyar találmány és fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent köszöntője:

Tisztelt olvasó!

„Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki” – mondta Szent-Györgyi Albert, és ez tökéletesen leírja azokat a nagyszerű feltalálókat, kutatókat, egyetemistákat, munkavállalókat, startuppereket, nagyvállalatokat, akik és amelyek hozzánk fordulnak, ránk bízzák féltett eredményeiket és titkaikat.

A magyar elme nemzetközi szinten is elismert kreativitása és hírneve az elmúlt 125 évben töretlen volt. A reformkortól napjainkig számos, a világ élvonalába tartozó felfedezés, világhírű találmány, korszakalkotó kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom köszönhető világhírű magyar tudósok, feltalálók, innovátorok kreatív tevékenységének. Nevükhöz nemzetközileg is élen járó, úttörő jellegű szellemi alkotások fűződnek. E kreatív magyarok munkássága példát jelenthet és jelent a mai hazai szellemi alkotók számára.

Az innováció és a kreatív gondolkodás egy ország nemzetközi versenyképességének, a gazdaság növekedésének és a foglalkoztatásnak a motorja. Ahhoz, hogy az innovatív gondolkodás általánossá váljon a magyar gazdasági szereplők körében, kiteljesedhessenek és eredményt hozzanak a hazai innovációk, elengedhetetlen az ösztönző környezet. A kormány célkitűzései között szerepel a hazai innovációs ökoszisztéma megújítása, amely nemcsak javítja az innovációs teljesítményt, de segíti a magyar találmányok, kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosulását a nemzetközi színtéren, ezáltal versenyképességünk javulását is.

Magyarország kedvező adottságokkal rendelkezik az innováció terén, amelyek hatékonyabb kihasználása a jelenleginél magasabb szintre emelheti országunk innovációs teljesítményét, az országok rangsorában elfoglalt helyét.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a magyar műszaki fejlődés ösztönzésének egyik fontos letéteményese, a legrégebb óta innovációval foglalkozó magyar hivatal. Az SZTNH elődszervezeteként 125 évvel ezelőtt, 1896. március 1-jén jött létre a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, amely az Osztrák-Magyar Monarchia első, önálló nemzeti hatósága volt, így 2021-ben a magyar innovációs társadalom, a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó szakma mérföldkövet jelentő évfordulót ünnepel. Hivatalunk 125 éve látja el alapfeladataként – nagy felelősséggel és pártatlan módon – a híresen kreatív magyar feltalálók, fejlesztők találmányainak, szellemi alkotásainak a védelmét is.

A mértékadó nemzetközi tapasztalatok szerinti modern szolgáltató hivatalként segíti a hazai innovátorokat, hogy ötleteikből érték, találmányaikból oltalom jöhessen létre. Egy olyan jog, ami a nemzetközi és a hazai piacon versenyelőnnyel párosul. Hatósági munkánk mellett ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy a hazai gazdasági szereplők egyre szélesebb köre ismerje meg és alkalmazza a szellemitulajdon-védelem gazdag eszköztárát, amely amellett, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítások megtérülésének feltétele, a versenyképesség növelésének záloga is.

Az ebben a kötetben szereplő sikeres találmányok feltalálói, innovációk megálmodói és megvalósítói példaként állnak a jövő innovátorai számára. A bemutatott vállalkozásokkal, fejlesztésekkel értékes szellemi alkotásokat ismerhetnek meg az aktuális hazai újdonságok és innovációk iránt érdeklődő olvasók.