Kiss Antal

Kiss Antal

az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

100 magyar találmány és fejlesztés 2021

A 100 magyar találmány és fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent írása:

Innováció, teremtő képzelet és a Teremtő arca

„Az innovátorok azok, akiknek az álmai tisztábban ragyognak, mint a valóság...”

Az idézet Simon Sinektől való, aki magát hivatásos optimistának mondja, kiváló inspirátor, motivátor, könyvei az Egyesült Államokban bestsellerek, előadásainak hatalmas követőtábora van. Jómagam teológus és bölcsész végzettségű emberként csodálattal nézem kollégáim igyekezetét, amikor irodánkba egy-egy újabb ember lép be ragyogó arccal, és mesél éppen aktuális álmáról.

Mindegyik mögött felsejlik egy titok. Valami megfejthetetlen. Valami isteni szikra, valami apriori, valami megmagyarázhatatlan. Szegény Darwin, hatalmas evolúciós műve végén bevallotta, hogy egy dologra, az első lépésre nem tudja megmondani a tutit: honnan van az első sejt. Az innovátorok, a többre vágyók álma valahonnan a messzeségből érkezik, egy láthatatlan, érinthetetlen világból. A mindennapi valóság kínkeserves pillanatai, kicsinyes harcai, szorongásai, ködszurkálásai közepette új lendületet adnak nekünk is ők, az „álmok álmodói”. A Magyar Fejlesztési Központ (MFK) munkatársaiként az elmúlt években több mint 1000 reményteli ötletgazdával találkoztunk. Közülük az arra éretteket, felkészülteket, közel 200-at tudtunk tovább segíteni a megvalósulás útján, s nyertek is támogatást a közvetlen brüsszeli forrásokból, több mint hárommilliárd forint értékben.

A pénznél van egy fontosabb dolog is talán. Egy találmány túlmutat önmagán, a végtelen ajtaját nyitja résnyire. Az egyik legszebb fogalom a magyar nyelvben a TEREMTŐ KÉPZELET, hiszen magában hordozza azt a teremtés szót, amit a világ ateista fele tagad. Ők Darwin könyvét az utolsó mondatig olvassák vagy épp anélkül küldik nyomdába. Az igazi innovátor nem gőgös, hanem méltán büszke, mert tudja, hogy kincset kapott, amit megmutat, egy álmot lát, amit kellő alázattal próbál valósággá formálni. Mi ebben kívánunk segítő szolgálatot nyújtani.

Pilinszky János írja, hogy a „beszélgetés hallgatással kezdődik, meghallgatással!” Az MFK – sok egyéb feladata mellett – ezt a küldetést is vállalja. Figyel, meghallgat. Különleges képességként kellett ezt kifejlesztenünk harsogó, nagyotmondó világunkban, ahol valós teljesítmények nélkül is képes valaki a virtuális térben valaminek látszani, ahol a semmiből, különösebb erőlködés nélkül képes bárki magának szobrot emelni. E kiválóan szerkesztett kötetben is bemutatkoznak társaink, akikkel együtt építgettük a teremtő képzelet egy-egy újabb csodáját, ami mögül időnként ránk világlott a Teremtő arca is, ami tisztábban világít, mint a valóság. Köszönet érte!