Prof Dr. Kovács Levente

Prof Dr. Kovács Levente

az Óbudai Egyetem rektora

A 100 magyar digitális fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent írása:

Tisztelt Olvasó!

Jóllehet, az innováció iránti koncentrált figyelem kizárólag az újkori történelem szükséges velejárójának tűnik, a sajátosságait igen lényegre törően jellemzi az alábbi ősi szomáli bölcsesség: „Kutat ás egy, iszik belőle száz”1

Az aforizma több, e témához kapcsolódó fontos megfigyelésre utal. Először is, minden újítás egy ötletből bomlik ki, de az ötlet csak akkor lesz valóban hasznos, ha abból sokak számára elérhető termék készül. Másodszor, akkor lesz értékes a termék, ha az valós szükségleteket képes kielégíteni. Harmadszor pedig, az életminőséget befolyásoló újítást nagyságrendekkel többen használják majd, mint amennyien azt létrehozták. Végül, e bölcsesség magyar fordításában – egy talán megengedhető szójáték keretében – felsejlik a „Kutatás” morféma is, s az ehhez kapcsolódó fogalomkör kéz a kézben jár az innovációval.

Az életünket sok esetben megváltoztató, diszruptív újítások hátterének egy részében bizonyosan kutatási és fejlesztési erőfeszítések állnak. Ezek a szellemi és gyakorlati tevékenységek több szálon kapcsolódnak az oktatáshoz és az oktatási intézményekhez, így az egyetemeknek e téren különösen fontos szerepe és felelőssége van. Egyrészt abban, hogy a hallgatók a képzésük során olyan impulzusokat kapjanak, melyek visszafordíthatatlan, inspiratív folyamatokat indítanak el bennük. Másrészt pedig abban, hogy már az anyaintézményükben találkozzanak újszerű módszerekkel és technológiákkal, amelyeket az előbb említett impulzusok révén képesek lesznek meghaladni.

Az Óbudai Egyetem, mint a hazai műszaki és gazdasági felsőoktatás meghatározó intézménye, külön hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói már az alap- és mesterképzés során az innovációhoz, az innovációmenedzsmenthez kapcsolódó kurzusokat végezzenek és ezeket az ismereteket már tanulmányaik alatt alkalmazhassák. Hallgatóink bekapcsolódhatnak az egyetemen folyó olyan kutatási projektekbe, melyek eredményei valós műszaki, gazdasági és társadalmi igények kielégítésére irányulnak. Oktatóink és kutatóink számos alap- és alkalmazott kutatási projekt indukálásában és kidolgozásában vesznek részt, melyek célja minden esetben a nagy hozzáadott érték létrehozása és az életminőség javítása.

Az Óbudai Egyetem szellemi közössége arra fókuszál, hogy oktatási és kutató-fejlesztő tevékenyégével morálisan helyes és innovatív válaszokat adjon a kurrens műszaki, gazdasági és társadalmi kihívásokra. Bízunk abban és eltökéltek vagyunk, hogy ezek az erőfeszítéseink lépésről lépésre jobbá, hatékonyabbá és egészségesebbé tehetik életünket és környezetünket.

[1] Abdurahman H. H. Aden: SZOMÁLI BÖLCSESSÉGEK (Budapest, Terebess Kiadó, 1999)