Dr. Charaf Hassan

Dr. Charaf Hassan

a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja

A 100 magyar digitális fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent írása:

Mozdulni kell!

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek országos és regionális vezető felsőoktatási intézményként kitüntetett szerepe és felelőssége van Magyarország innovációs potenciáljának növelésében és szakember-utánpótlásának biztosításában. Az egyetem olyan innovációs ökoszisztéma kialakítására törekszik, melynek alapvető elemei a karokon megalapozódó ipari kapcsolatok, valamint a karokon átívelő feladatokat ellátó, az egyetemi tudásvagyont és kutatási eredmények hasznosítását elősegítő szolgáltatások.

Hagyományos megközelítésben a gazdasági élet szereplői és az egyes karok között jelenleg négyszintű együttműködés van. Az első szintet a hallgatók cégeknél végzett szakmai gyakorlata képezi. A második szinten ehhez járulnak a vállalatok által kiírt önálló laboratóriumi, szakdolgozat- és diplomatervtémák. A harmadik szint kiegészül azzal, hogy mindkét oldal előállhat ötletekkel, amelyeket közös projektek keretében valósíthatnak meg. Nagyon fontos a kétirányúság. Nemcsak arra várunk, hogy az ipar hozzon ötleteket, hanem proaktívak vagyunk, és megmutatjuk a külvilágnak, hogy milyen kompetenciákkal tudunk hozzájárulni a közös munkához. Ezt a formát Competence as a Service-nek is hívhatjuk. A negyedik szintre jellemzően a nagyobb vállalatok jutnak, amelyek saját laborokat hoznak létre az egyetemen. Ezekben a dedikált laborokban a hallgatók és az oktatók kifejezetten az adott cég számára végeznek feladatokat, projekteket. Minél magasabb szintű az együttműködés, annál könnyebben fér hozzá a cég a tehetségekhez, az egyetemi kompetenciához.

Az egyetemeknek mozdulniuk kell a reaktív üzemmódból a proaktív működési módba. Ennek elősegítését szolgálja az a partneri program, melyet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a vele együttműködő vállalatoknak kínál.

A VIK Partner Program lényege a kölcsönösség. Közös projekteket indítunk, a partner elsőként jut hozzá a kar kutatás-fejlesztési eredményeihez, szolgáltatásaihoz. A partner segíti a kart, akár anyagilag, akár a projektekben vagy az oktatásban való részvétellel. Tantervreformunkban és más fontos kérdésekben kikérjük partnereink véleményét.

A VIK Partner Program több szintjét definiáljuk. Szeretnénk, ha a cégek versenyeznének a magasabb szintű partnerségért. Minél magasabb a kapcsolat szintje, annál többet nyújtunk partnereinknek kompetenciánkból, szolgáltatásainkból. Partnerprogramunkban minden vállalatot szívesen látunk, az egyfős cégeket, a magyar kis- és középvállalatokat, valamint a multikat egyaránt. Ha egy cég fantáziát lát egy ötletben vagy prototípusban, mi szívesen hozzájárulunk kompetenciánkkal, tapasztalatunkkal, hogy abból sikeres, profitot hozó termék szülessen.

A BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK, rövidesen BME Innovációs és Fejlesztési Központ) ilyen szemléletben jött létre. Az egyetem egyik küldetése, hogy termékeket/szolgáltatásokat/ötleteket dolgozzon ki partnereivel.

A BME FIEK egyrészt önálló egyetemi egység, ugyanakkor egy kutatásszervezési modell is az intézmény és a vállalatok közös, stratégiai együttműködésével, irányításával. A cégek lehetőséget kapnak, hogy megfogalmazzák kutatás-fejlesztési és képzési igényeiket a felsőoktatás számára, míg az egyetem a tudományos tevékenysége mellett olyan eredményeket mutathat fel, amelyek a gyakorlatban azonnal hasznosíthatók, miközben fellendíti a kutatási tevékenységeit. A BME FIEK tevékenységéből adódó eredmények tovagyűrűző hatásai között van

  • az egyetem egységének, a karok közötti kooperatív munkavégzés kultúrájának megerősítése,
  • az ipari igények és az egyetemi potenciál összekapcsolása,
  • az infrastruktúra-megosztás és -gazdálkodás optimalizálása,
  • az innovációs megoldások serkentése, a kutatási eredmények gyors hasznosítása, valamint a széles ipari partneri kör motiválása.

Vállalati partnereink azért a BME-t választják, mert:

  • a komolyan gyakorlatorientált és az új technológiák felé nyitott mérnökök jelentős része innen kerül ki (minőségi mérnökutánpótlás);
  • több nagyvállalattal is létrehoztunk már világszínvonalú laborokat, amelyekben a saját fejlesztéseik tesztelése gyorsabbá, rugalmasabbá és olcsóbbá vált (közös fejlesztések);
  • a BME-n nyolc kar, ebből hat mérnöki kar, több mint 1200 oktató-kutató, több mint 60 olyan laboratórium és kutatás-fejlesztési infrastruktúra található, amelyekben az ipar-egyetem közös projektek valósulnak meg. A komplex tudás és rendelkezésre álló kapacitás az, amely miatt a vállalatoknak hatékony K+F tevékenység színhelye tud lenni az egyetem (méretgazdaságosság).

A hallgatói ötletek piaci megmérettetéséhez járul hozzá a Z10 inkubátor, mely 2020. februárban nyílt meg a BME Z épületének tetején. Célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatóknak arra, hogy egyetemi (tehát biztonságos) környezetben ötleteljenek, üzleti modellt fejlesszenek az ötletre, tőkebefektetést szerezzenek és piacra lépjenek egy új termékkel vagy szolgáltatással. A Z10 egy védőernyőt kínál, ami alatt kipróbálhatják a vállalkozói létformát. Teret biztosít, ahol dolgozhatnak, közösséget, ahol a bizalom a legnagyobb kohéziós erő, tudást, szakismereteket, képzéseket és kapcsolatrendszert nyújt a továbblépéshez.

Egy év működés után az inkubátor kétharmados telítettséggel működik, félévente indít akcelerátor programot, ami az utánpótlást biztosítja. Több hazai befektetővel van szerződéses kapcsolatunk, a beköltözött startupok piaci befektetéssel rendelkeznek. Az inkubátor legnagyobb hozadéka számukra, hogy együtt, egy térben dolgoznak, tanulnak egymástól, és húzóerőt képeznek egymás számára.

Az akcelerátor sikerét bizonyítja, hogy az alumni között van TechStars startup, a túlélési arány 70 százalék feletti, több startup a korábbi kohorsokból már több száz milliós befektetési kört zárt. Feladatunk most a skálázás, az infrastruktúra fejlesztése és bővítése.