Dr. Deák Csaba

Dr. Deák Csaba

a Miskolci Egyetem kancellárja

A 100 legérdekesebb magyar innováció 2018 című kiadványban megjelent írása:

A campus mint innovatív park

Az egyetemek nemcsak az oktatásnak, hanem a kutatásnak, az innovációs folyamatoknak is fontos központjai, ennek megfelelően a Miskolci Egyetem céljai között is kiemelt helyen szerepel, hogy egy olyan kisugárzó szellemi centrumként funkcionáljon, amely folyamatosan hozzájárul környezete ipari, gazdasági, társadalmi és kulturális megújulásához. Az intézmény „iparos” múltja, hagyományai és jelenlegi kapacitásai ráadásul egyaránt azt diktálják, hogy szoros kapcsolatokat ápoljon a térség ipari szereplőivel, és fokozza a vállalkozások számára nyújtott kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásait. Az elmúlt évek során nagy hangsúlyt kapott az Egyetem életében, hogy még hatékonyabbá váljon a tudástranszfer az ipar felé, ami egy új szervezeti egység, a Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság létrejöttét is eredményezte.

Egyetemünkön adottak azok a fókuszterületek, amelyek köré a meghatározó kutatási tevékenységek szerveződnek. A műszaki karoknál a hangsúly az északkelet-magyarországi régió gazdaságfejlődése szempontjából releváns területekre került, vagyis a kiemelt kutatások a járműipar és a kapcsolódó gépipar, a környezetipar és az energetika, illetve az informatika-elektronika területére koncentrálódnak. Kiemelhetjük, hogy európai szinten is unikális és releváns kutatások zajlanak Miskolcon a természeti erőforrások felkutatására, feltárására és felhasználására vonatkozólag, remek példát jelenthetnek itt a felszín alatti vizekkel foglalkozó, európai léptékben is jelentős kutatások. A kiemelkedő képességeket elnyert és jelenleg is zajló Horizont 2020-as, vagyis közvetlenül Brüsszelben elbírált nemzetközi kutatási projektek bizonyíthatják.

Az egyetemi fejlesztések terén 2017-ben újabb mérföldkövet jelentett a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ létesítéséről szóló pályázat elnyerése. A Központ korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák, intelligens irányítási és automatizálási rendszerek kifejlesztésére fog fókuszálni, és célja szerint hatékonyan fogja szolgálni a külsős K+F+I igényeket. Az egyetem ipari-gazdasági beágyazottságát és elismertségét igazolhatja, hogy az új Központ létrehozása négy nagyvállalattal – mint konzorciumi partnerrel – együttműködve valósul meg. Célt jelent emellett, hogy egyre több innovatív kis- és középvállalkozás költözzön be az Egyetemvárosba, hogy továbberősödjön a campus innovációs park jellege. A fiatal, induló startup cégek támogatására szintén 2017-ben BNL Inkubátorház Startup Központ jött létre az egyetemen, amelynek feladata, hogy a jövőben tényleges segítséget nyújtson a fiatal vállalkozásoknak.

A fiatalabb, nem-műszaki karok kiemelt kutatási programjai a regionális társadalmi felzárkózás széles körű céljai mentén fogalmazódnak meg. Jogászok, közgazdászok, bölcsészek és egészségügyi szakemberek ma több, közösen megpályázott és elnyert, a társadalmi innovációt előmozdítani, illetve támogatni hivatott EFOP projektben dolgoznak együtt eredményesen. Így a Miskolci Egyetem a helyi gazdasági szférától egészen az közoktatási intézmények világáig hozzá tud járulni a régió komplex megújulásához.