Dr. Drexler Dóra

Dr. Drexler Dóra

egyetemi docens, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője

100 magyar agrár innováció 2022

A 100 magyar agrár innováció 2022 című kiadványban megjelent írása:

Az ÖMKi on-farm kutatási hálózata

Az on-farm kutatás a hazai ökológiai gazdaságokban megvalósuló üzemi kísérletek rendszere. Életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérletek működő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz. A kísérletek témáját a gazdaságokkal közösen alakítjuk ki, a megvalósítás során a mindennapi élet gyakorlatában teszteljük, hogy adott fajta, készítmény vagy éppen magkeverék miképp teljesít. A gazdák így közvetlenül a saját termőterületükről és termesztési technológiájukról kapnak visszajelzést. Az eredmények átfogó képet adnak a hazai ökológiai termesztési gyakorlatról és az egyes esetekben alkalmazható megoldásokról is.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés. A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban részt vevő szakértők, kutatók között. A találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösségteremtésre. A kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik, és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja nélkül nem vagy kevésbé lenne képes.

Hazánkban az üzemi kísérletek, a gyakorlatban történő vizsgálódás nagy múltra tekint vissza, és az ökogazdálkodás területén is jelentős tapasztalattal rendelkező tangazdaságok működnek. Az ökológiai gazdálkodásban on-farm jellegű kísérletezésre azonban korábban nem volt példa. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában évtizedek óta jelentős szerepük van az on-farm típusú rendszereknek a gazdálkodók információval való ellátásában, innovatív jó gyakorlatok kifejlesztésében és terjesztésében. Partnerintézetünk, a svájci székhelyű FiBL immár 40 éves fennállása folyamán szintén számos on-farm kísérlettel és praktikus kiadvány közreadásával erősítette a kapcsolatot a kutatás és a gyakorlat között. A módszer olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy működési elvét Németországban és Ausztriában is átvették. Ausztriában a Vidékfejlesztési Program keretében Bionet néven működik on-farm vizsgálati rendszer.

A külföldi pozitív példákat követve 2012-től ökológiai zöldség-, gyümölcs- és szántóföldi termesztés, valamint állattenyésztés témakörében folytatunk on-farm kísérleteket országosan, több mint 100 helyszínen. Nemcsak a gazdák önkéntességére és lelkesedésére számíthattunk, de több elismert szakértővel is együttműködésbe léptünk az évek során, termékeik felajánlásával a tesztelt készítmények és fajták előállítói és forgalmazói is bekapcsolódtak a munkába. Az együttműködésekről, rendezvényekről, kutatási eredményekről számos tudományos közlemény és sajtóhír jelent meg.

A hazai ökogazdálkodás szereplői nyitottsággal fordultak az on-farm kutatás felé, és igényt tartanak a munkánkra, ezért újabb kutatási témákat is indítunk. Bízunk benne, hogy az e kiadványban megjelent innovációkat olvasva még többen kedvet kapnak a bekapcsolódáshoz!