Fórián Zoltán

Fórián Zoltán

az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője

100 magyar agrár innováció 2022

A 100 magyar agrár innováció 2022 című kiadványban megjelent írása:

A gazda és az innováció

A mezőgazdaság – és az egész élelmiszer-értéklánc – az innováció szempontjából is különleges terület. E különlegesség egyik meghatározója a támogatási rendszer. Innovációs szempontból a támogatási rendszer ugyanis kétpólusú. Az egyes pilléres támogatások jellemzően kevésbé, míg a kettes pilléres, pályázatos források kifejezetten támogatják az innovációkat.

Miközben a fejlesztések üteme immár évtizedes távlatban gyorsul, van egy nagyfokú tehetetlensége a szektornak. Ez akár mutatókkal is alátámasztható, hiszen az EU adatai szerint innovációs teljesítményünk elmarad az uniós átlagtól. Gazdáink nyitottsága az innovációkkal szemben ugyanakkor mára szigorú életképességi kritériummá vált. Ezt egyik oldalról a sokasodó kihívások (pl. klímaváltozás, ÜHG-kibocsátás, hatékonysági kényszer, szigorodó szabályok), másik oldalról a szemléletbeli, felkészültségi színvonal határozza meg. Aki lemarad az innovációs, fejlesztési versenyben, fokozatosan sodródik a pálya széle felé még akkor is, ha a támogatások sokat tompítanak ezen.

Azt gondolnánk, hogy a gyors ütemben okosodó eszközök, technológiák a fiatalokat hozzák helyzeti előnybe. Ez azonban csak részben van így. Számos „sokat megélt” gazda is érti, használja a csúcstechnika előnyeit, fejleszti innovációs képességét.

Az agrárinnováció messze nem csak a termelés technikai, technológiai hátterére korlátozódik. Az igazán sikeres gazdálkodók a precíziós gazdálkodás fogalomkörét kiterjesztették tevékenységük minden területére, így innovációs lehetőségeik is kiszélesedtek. Javítják például adminisztrációs, emberi erőforrás-, tárolási, folyamatszervezési és piaci potenciáljukat. Mindezt azon egyszerű felismerés nyomán, hogy a termelt jövedelem legalább annyira ezek hatékonyságának függvénye, mint a termelési mutatóké. Az általam vezetett agrárszakmai műhely, az Erste Agrár Kompetencia Központ ügyfelekkel való együttműködésének éppen ezek az innovációk a célpontjai. Közösen keressük azokat a beavatkozási pontokat, szűk keresztmetszeteket, amelyek javításával fenntartható módon tud több jövedelmet előállítani egy adott üzem. Azért készítünk például piaci előrejelzéseket, elemzéseket, és tartunk szoros kapcsolatot az ügyfelekkel, hogy a legjobbkor tudják értékesíteni árujukat, és úgy tudjanak tervezni, hogy tiszta jövőképük van.

Az innovációk az átalakuló élelmiszerpiacok legfőbb mozgatói. A jövő élelmiszerpiacai a jelenleginél pólusosabbak lesznek. Két irányban, a hagyományos, természeteshez közeli és az új típusú élelmiszerek irányában fog polarizálódni a kereslet és kínálat egyaránt. A tömegcikkek továbbra is fontos bázisai lesznek az értékláncnak, de az igazi innovációs potenciált, hozzáadottérték-növelési lehetőséget e két irány fogja felmutatni.