Palotás Árpád Bence

Palotás Árpád Bence

egyetemi tanár, dékán, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar

100 magyar találmány és fejlesztés 2021

A 100 magyar találmány és fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent írása:

A világ új szemmel nézve

„Az igazi felfedezés nem új földterületek megtalálásában rejlik, hanem abban, hogy új szemmel nézzük a világot” /Honoré de Balzac (1799–1850)/

A fenti gondolatot valamikor a 19. század első felében fogalmazta meg a francia író. Hasonlóan definiálta az innovációt egy évszázaddal később Szent-Györgyi Albert, a később világhírűvé vált magyar orvos. Miért van az ismétlésnek jelentősége? Maga az idézet magyarázza ezt meg: a mindenki által látott dolog megismételhető. Ahogy a C-vitamin felfedezésének kicsit talán romantikus történetéből is kiderül, lehet hosszasan próbálkozni káposztával és citrusfélékkel, míg egyszer eszébe nem jut valakinek a vacsorához tálalt paprikasalátát bevinni a laboratóriumi kísérletekhez. Néhány évvel később Nobel-díjat ért az ötlet, melyre senki nem gondolt korábban.

A legnagyobb feltalálók is sokszor ismétlik elődeik gondolatmenetét, kísérleteit, hibáit, mielőtt egy-egy igazán eredeti ötletük megszületik. Az innováció elsősorban kíváncsiságot, kitartást és az eredmények kreatív feldolgozását igényli.

„Nem buktam el, csak találtam tízezer nem működő módszert” fogalmazott Thomas Alva Edison (1847–1931), akit egészen a 21. század elejéig a legtermékenyebb feltalálóként tartottak számon. Edison fejlesztette üzletté a „találmány ipart” és nevéhez több, mint 1000 amerikai szabadalom fűződik. Bár a félvezetőkre alapozott technológiák révén ma már nem ő tartja a világcsúcsot ezen a téren, találmányainak korszakalkotó jelentősége nem kérdőjelezhető meg. Nemcsak a mindenki által ismert villanykörte vagy a gramofon feltalálója, de nevéhez fűződik a távírás és a mozik világának számos újítása, a kémiai távíró, a „beszélő gép”, a vákuum szivattyú, az írógép, a villamos hajtású vasút és különböző berendezései, ércválogató és brikettáló berendezések, a forgó dobos kemence és még hosszan sorolhatnánk.

Edison téli rezidenciája a floridai Fort Myers-ben található, ahol idejét legszívesebben a mellékelt képen is látható laboratóriumában, kísérletezéssel töltötte. Közvetlen szomszédja az autógyáros Henry Ford volt, aki nem kevésbé frappánsul válaszult arra, hogy mit jelent számára az innováció: „Ha megkérdeztem volna az embereket, hogy mire vágynak, azt válaszolták volna, hogy gyorsabb lovakra.” A körülmények is lehetővé tették számára az alkotást, ami révén megteremtette a gyártósorokat, majd a tömeggyártást és a világ egyik legismertebb autómárkáját, de mindenekelőtt kiváló innovátor volt. Ford is látta, amit mindenki látott, de ő olyanra is gondolt, amire mások nem.

Nem kell Fordnak, Edisonnak vagy Szent-Györgyinek születni ahhoz, hogy valaki innovatív termékekkel, megoldásokkal rukkoljon elő, de tanulni lehet tőlük. Elég kíváncsian, a furcsaságokra és a látszólagos trivialitásokra is nyitottan szemlélni a világot, sokat kísérletezni, megismételni mások próbálkozásait, vagy drasztikusan új megközelítést keresni. Nem kell tehát mást tennünk, mint új szemmel néznünk a világot. A hibák természetes velejárói a fejlesztési folyamatoknak. A lényeg a nyitottság, az eredményekhez való kreatív hozzáállás és a kitartás. Előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor a felfedező látja, amit mindenki lát, de ő olyanra is gondol, amire még senki.

A kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogytak a kövek…

A 100 magyar digitális fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent írása:

A vírussal terjed a digitalizáció?

A 2020-as év többségünknek kellemetlen meglepetéseket hozott, ezért általában nem is szívesen fogunk rá visszaemlékezni. Ami elmúlt, azon nem tudunk változtatni, az azonban tagadhatatlan, hogy a digitalizáció elismertsége hatalmasat nőtt, számos korábban elképzelhetetlen területen teljesen természetessé, mindennapjaink részévé vált a digitális tér használata. Nehéz lett volna felelősséggel azt jósolni akárcsak 2018-ban, hogy néhány éven belül ennyire elterjedt lesz majd a távoktatás, a távmunka. Sokaknak a kényszerpihenő, a bezártság, akár az addig utazással töltött felszabadult idő lehetőséget teremtett a régen tervezett elképzelések megvalósításához vagy új gondolatok kidolgozásához. 

A világban a felszín alatt zajlik egyfajta tudományos verseny, amely a technológiai áttörésekkel kecsegtető területekre fókuszál. A változásokat előkészítő forradalmi technológiák (pl. mesterséges intelligencia, kvantumtechnológia, nanotechnológia és egyéb újszerű anyagtechnológiai eljárások, adatfeldolgozás és a humán képességfejlesztés) önmagukban is jelentős változásokat hoznak majd az életünkben, azonban azok kombinációi jelenleg megjósolhatatlan hatással lehetnek a jövőnkre. Már most is tanúi lehetünk a folyamatnak, amikor a mesterséges intelligencia – kihasználva a megnövekedett számítási kapacitásokat, hatalmas adatbázisok anyagait feldolgozva – számos területen ér el jelentős áttörést. A kvantumtechnológia segítségével a jelenlegi titkosítási rendszerek az előrejelzések szerint könnyedén feltörhetőek lesznek, vagy mások számára megfejthetetlen titkosítási eljárásokkal állnak elő.

A tét nem csekély, hiszen aki hamarabb ér el felhasználható eredményt ezeken a területeken, az akár jelentős ideig meghatározó tényező lehet egy-egy szektorban. Nagy a közös felelősségünk abban, hogy mire használjuk az új technológiákat, és természetesen ebben meghatározóak a már kialakult morális és jogi keretek, amelyeket remélhetőleg minden szereplő azonosan fontosnak tart. A rendszerek alkalmazásának kényelmesebbé válásával egy időben megnövekszik az információbiztonsággal és a rendszerek biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatkör is, hiszen a rendszer szilárdságát a leggyengébb láncszem erőssége határozza meg.

A több tudományterületet integráló rendszerek azonban akkor szolgálják legjobban a fejlődésünket, ha ezeket a bonyolult eljárásokat minél egyszerűbben tudjuk az átlagos felhasználók számára is használhatóvá tenni. Ez pedig egy olyan közös kihívás, amely nem csupán a haderőben jelenik meg, hanem mindenhol, ahol korszerű és bonyolult eszközrendszereket üzemeltetnek. 

A haderőben már korábban megkezdődött és folyamatos a nagyrészt analóg technológiáról a legújabb világszínvonalú digitális technológiára történő átállás. Az új eszközök, fegyverrendszerek megnövekedett képességei új kihívásokat is hoztak magukkal, amelyek elengedhetetlenné teszik a humán erőforrás komplex fejlesztését. Elkerülhetetlen az ember és a gép kapcsolatának vizsgálata, a folyamatok keretek között tartása, illetve a vezető, irányító szerep megtartása. 

Számos területen még kezdeti fázisban vannak a kutatások, így mindenkinek van lehetősége, hogy az általa választott területen elmélyedve, valami újat alkotva segítse az emberiséget a felmerülő problémák zökkenőmentesebb megoldásában. Ezen dolgozunk mi is, és várjuk a hazai digitális innovátorok fejlesztéseit, megoldásait, hiszen közös érdekünk a valós problémákra fókuszáló, felhasználóbarát digitális fejlesztések beépülése a mindennapjainkba.

A 100 magyar találmány és fejlesztés 2020 című kiadványban megjelent írása:

Innováció? Fókuszba az embert!

Az innováció kapcsán elsősorban a technológiára gondolunk. A változás felgyorsult, aminek egyik kiváltó tényezője az energia előállítása, tárolása és menedzselése, valamint a biotechnológia, robotika, az információtechnológia és a nanotechnológia területén bekövetkezett fejlődés. Az autonóm rendszerek, a mesterséges intelligencia és az összehangolt hálózatok korában eljutottunk oda, hogy az ember lett a leggyengébb láncszem, ezáltal a fejlődés és a gyors döntéshozatal akadályozója. 

A technológia fejlődése miatt átalakultak az emberrel szemben támasztott követelmények. A lexikális tudás és az egyéni tehetség értéke a csoportban való együttműködéssel szemben csökken, hiszen a világháló által biztosított információ, az adatbányászat és a mesterséges intelligencia adatfeldolgozó lehetősége messze meghaladja az emberek egyéni képességeit. 

Az igazi innovációs versenyfutás a színfalak mögött, a háttérben zajlik. Ez nem kizárólag az új technológiák csatája, a küzdelem az emberi tényező fejlesztése köré összpontosul. Ez a terület határozza meg az új innovációk kifejlesztésének potenciálját, valamint az újdonságok bevezetésének és gyors adaptálásának képességét. Több tudományterület, akár kontinenseken keresztül átívelő koordinált csapatmunka eredményeképpen születnek az igazán nagy fejlesztések.

Előtérbe kerültek a komfortzónából kilépő, a tudományterületeken átnyúló, csoportmunkára képes, kreatív gondolkodással rendelkező személyek, akik nélkül a kívánt innováció nem lehet eredményes. Hol vannak ők, és hogyan tudjuk megszerezni őket? A rossz hír, hogy kevesen vannak, ezért nagyon költséges a megszerzésük, és nehéz a megtartásuk. A jó hír, hogy lehet megoldás a problémára.

Napjainkban az iskolai végzettség messze nem elégséges ahhoz, hogy sikereket érjünk el az innováció területén. A szakmai munka végzéséhez nélkülözhetetlen oktatást természetesnek vesszük, a kognitív képességek fejlesztésére azonban nem fordítunk elegendő figyelmet, amely pedig nem csupán a cégek, de az egyének hasznára is válhat, növelve az elköteleződést. Az emberek mindenoldalú fejlesztése biztosíthatja azt a hátteret, amelyre a kiélezett versenyhelyzetben szükségünk van. Ezért tartom fontosnak a humán faktort, a fizikális, mentális és kognitív fejlesztést célzó programok és tanfolyamok bevezetését, amely által bővíthető az innovációra képes személyek szűk köre.

Évezredek óta sok fejtörést okoz a „mai fiatalokkal” való kommunikáció az eltérő értékrend és a gondolkodási különbözőség miatt. Ebben a kérdésben egyértelmű a helyes irány, olyan eljárásokat, rendszereket kell kidolgozni, amelyek képesek bevonni őket az értékteremtésbe. Az interaktív távoktatás, a játékos tanulás, az internetes szakmai szerepjátékok alkalmazása, a kreativitás bátorítása növelheti az aktivitás mértékét. 

Ha az elmúlt évtizedek alatt bekövetkezett hatalmas technológiai fejlődéssel párhuzamosan hasonló fejlesztést hajtottunk volna végre a humán területen is, akkor vajon hol tartanánk most? Valószínűleg sokkal előbbre, de van lehetőségünk a felzárkózásra. 

Jelenleg nem az a kérdés, hogy lesz-e használható AR, VR, hanem az, hogy képesek leszünk-e ezeket az új eszközöket problémáink megoldására adaptív módon használni. 

Az emberi tényező a fejlődésünk záloga. Kihagyhatatlan, mert a kreativitása nem pótolható mással, illetve a fontos esetekben az ember kezében kell hagyni a végső döntés lehetőségét és felelősségét. 

A munkám miatt gyakran kérdezik tőlem: „Milyen lesz a jövő?” A válasz egyszerű: olyan, amilyenné közösen alakítjuk, mi, emberek.