Dr. Patai Mihály

Dr. Patai Mihály

a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és hitelösztönzésért felelős alelnöke

A 100 magyar digitális fejlesztés 2021 című kiadványban megjelent köszöntője:

Tisztelt Olvasó!

A digitalizáció mára az életünk minden területét behálózta, miközben a digitális világ folyamatosan jelentős léptékben fejlődik körülöttünk. A fogyasztói interakciók mellett a piaci működés is egyre inkább digitálissá és technológia alapúvá válik. Ezek a digitális innovációk a hatékonyság és a versenyképesség erősítése mellett a fenntartható növekedést is segíthetik. A fejlődés mértékét jól mutatja, hogy csaknem valamennyi iparágban nemcsak a termékek és a szolgáltatások, hanem az üzleti gondolkodásmód és hozzáállás is megújul, átalakul, miközben sokszor új szereplők mutatják a fejlődés irányát és az adott iparág jövőjét.

E tekintetben a pénzügyi szolgáltatások piaca sem kivétel. A bankok esetében az innovációk gyökerei igencsak régre nyúlnak vissza: gondoljunk csak a több mint fél évezrede megjelent váltókra, a kötvények kialakulására vagy az ATM-ek elterjedésére. A pénzügyi intézmények sokáig a digitalizációban is élen jártak, az elmúlt években azonban egyre több új, innovatív szereplő lépett be a pénzügyi szolgáltatások piacára, és jelenleg erőteljes fogyasztói és befektetői érdeklődés övezi az ún. FinTech és BigTech vállalatok aktivitását. Ezek az innovátorok sokszor nemcsak kiegészítőként, hanem akár alternatívaként is megjelennek a piacon a korábbi hagyományos intézményekkel szemben.

Az új kihívók folyamatos innovációra serkentik a hagyományos szereplőket, amellett, hogy szemléletbeli fejlődést is indukál jelenlétük. Ez a folyamat már láthatóan megindult, a járványhelyzet pedig tovább gyorsította azt. Az inkumbensek piac- és ügyfélismerete továbbra is jelentős versenyelőny a szabályozott pénzügyi piacokon, de az újító szemlélet, a fejlett és modern technológiai szakértelem, valamint innovációs affinitás a FinTech-ek oldalán meghatározóbbak. A piac és a fogyasztók számára ezen előnyök együttes kihasználásában, így a bank-FinTech együttműködésekben jelentős potenciál rejlik. A kooperáció az innovációk széles körű elterjesztésében azonban nemcsak a pénzügyek területén, hanem csaknem minden iparágban komoly lehetőség.

A Magyar Nemzeti Bank számára kiemelten fontos a pénzügyi rendszer digitalizációjának fejlesztése és az innovatív pénzügyi szolgáltatások biztonságos keretek között történő piaci bevezetésének támogatása. Ez a fogyasztóknak is értéket teremt, a pénzügyi szektort is erősíti és a gazdasági növekedés fenntartható támogatásához is hozzájárul. Emellett a járványhelyzet is rámutatott arra, hogy a gazdaságfejlesztés területén gyorsabban, célzottabban és rugalmasabban lehet reagálni abban az esetben, ha egy ország fejlett digitális pénzügyi infrastruktúrával rendelkezik. A jegybank ennek érdekében folyamatosan fejleszti a digitalizációt támogató eszköztárát. 2018-ban az MNB Innovation Hub és Regulatory Sandbox elindítása, 2019-ben a dedikált digitalizációs terület és az MNB FinTech stratégia kialakítása, 2020-ban az azonnali fizetési rendszer bevezetése, 2021-ben pedig a banki digitális transzformációs ajánlás publikálása is azt a célt szolgálta, hogy a pénzügyi digitalizációt és innovációt ösztönző környezet alakuljon ki Magyarországon.

Az innovációnak – bármilyen iparágban is történik – van egy nagyon fontos tulajdonsága: példát mutat és újításra, fejlődésre ösztönöz. Az a 100 digitális fejlesztés, amikről ebben a kiadványban olvashatunk, csakúgy, mint az ezek mögött álló legalább ugyanennyi innovátor mind példaként szolgálhatnak arra, hogy érdemes új utakat, megoldásokat keresni. Ahogy Szent-Györgyi Albert megfogalmazta: „Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.”